Старобългарски речник
патраршьство 
патраршьство ср Патриаршестване; времето, през което патриархът заема патриаршеския престол; патриаршество блаженꙑ гргор. поставьнъ бꙑстъ патрархъ ... а прѣжде патраршъства. црънорꙁъцъ бѣ въ манастр С 119.18 въꙁлюбвъ го дѹховьнꙑ. раꙁѹмъ ... вь ьст мѣаше вьса лѣта патраршъства своего С 288.20—21 Изч С Гр [τὸ] γενέσϑαι πατριάρχης ἱεραρχία патраршъство Нвб патриаршество ВА ЕтМл РБЕ