Старобългарски речник
паства 
паства -ꙑ ж 1. Стадо, група животни събрашꙙ съборъ да не погꙑбъшꙙѧ овьцꙙ въ породѣ ꙁатворꙙтъ. нъ да пастѹха ѹбвъше паствѫ ражденѫтъ С 385.16—17 2. Прен. Духовно стадо, общност от християни, паство сповѣмъ сꙙ тебѣ господ ... аште бо сꙙ тебѣ не сповѣдѣ. въ вѣрьнꙑхъ паствѣ не прмѣшѫ сꙙ С 355.28 Изч С Гр ποίμνιον ποίμνη Нвб Срв паство църк остар ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР РБЕ