Старобългарски речник
папрьтъ 
папрьтъ м Притвор, нартика, паперт [предната част на храма, в коята стоят оглашените — тези, които предстои да бъдат кръстени]  помѫтъ  ръньц.  постргѫтъ  въ папрътѣ СЕ 96b 13  ѹꙁьрѣ въ папрьтѣ тоѧ ьстънꙑѧ црькъве. мѫжа ѹдъна свꙙта вьꙁлежꙙшта  ѹмраѭшта С 296.5  цѣловавъ ъстьно го тѣло въ томъ папрьтѣ.  облъкъ полож  вь мѣстѣхъ прѣподобънꙑхъ С 296.15 Изч СЕ С Гр τὸ διακονικόν νάρϑηξ папрътъ Нвб паперт ВА