Старобългарски речник
пантата 
пантата същ неизм Всички неща, всичко това елньскьі пантата [...]ньскьі вьсе се МЛ В 10  пакь панта та (!) МЛ В 12 Изч МЛ От гр πάντα τά Нвб Срв пан ’съвсем’ диал ЕтМл