Старобългарски речник
палестньскъ 
палестньскъ -ꙑ прил МИ Палестински, който е свързан с Палестина епскѹпъ анатол ...  вталꙗ постав епскѹпа.  дастъ мѹ палестнъскꙑѧ странꙑ С 236.29 Изч С Гр τῆς Παλαιστίνης палестнъскъ Вж. при палестнъ Нвб палестински ОА ВА Дюв АР