Старобългарски речник
пал҄ень 
пал҄ень -ꙗ ср Изгаряне, обгаряне бꙑвъше же въ ѹмѣ свомъ. въставъше прпадошꙙ каѭште сꙙ о дръꙁост.  плакаахѫ сꙙ тѫжꙙште отъ болѣꙁн пал҄енꙗ.  ... мол҄ꙗхѫ сꙙ мѹ да ослабтъ мъ отъ многꙑѧ болѣꙁн С 39.15 Изч С Гр φλογισμός пал҄ен Нвб паление остар ОА ВА Срв палене НТ НГер ЕтМл АР