Старобългарски речник
пакꙑбꙑть 
пакꙑбꙑть -ꙗ ср В християнството — нов живот, който ще настъпи след второто Христово пришествие ꙇс же рее мъ. амнь глѭ вамъ. ѣко вꙑ шедъше по мънѣ въ пакꙑбꙑт. егда сѧдетъ снъ лвскꙑ. на прѣстолѣ славꙑ своеѩ. сѧдете  вꙑ на дъвою на десѧте прѣстолѹ М Мт 19.28 ЗI Изч М ЗI А Гр παλιγγενεσία пакꙑбꙑт Нвб Ø