Старобългарски речник
пакость 
пакость - ж Нещастие, пакост  тако вьсѣкоѧ пакост  вьсѣкоѧ бѣдꙑ. вьса вьсѫдѹ спльншꙙ сꙙ С 210.4 Несправедливост, тирания, деспотизъм. обае народа свободхъ твоѧ пакост С 512.19 нꙑнꙗ  ꙁапада ꙁꙿбавьѭ твоѧ пакост С 512.22 беꙁ пакост  врѣжденьꙗ ἀβλαβὴς καὶ ἀσινής Невредим и неощетен бже ... блгв ꙇ прослав. беꙁ пакост. ꙇ врѣжденѣ вꙿсего жтѣ. въ храмѣ семь СЕ 14b 22 пакост дѣꙗт a) κολαφίζω Причинявам страдание, измъчвам, бия, удрям тъгда ꙁапльвашѧ лце его. ꙇ пакост емѹ дѣашѧ. ов же ꙁа лантѫ ѹдаршѧ М Мт 26.67 З А СК гі ... помлѹ ка сего ... не дѣ емѹ пакост. н рѫкама н ногама. н вꙿсемѹ тѣлес СЕ 36b 10 b) пакост дѣѭще м мн οἱ πολεμοῦντες Тези, които пакостят, вредят; неприятели, врагове нꙑнꙗ ѹбо тро сѫтъ пакост дѣѭште намъ. сотона  дѹѯъ  вовода С 73.1—2 пакост [пакость] творт [сътворт] βλάπτω, ἀδικέω, ἐπηρεάζω, ἐνοχλέω Пакостя, напакостявам, вредя, навредявам, причинявам вреда [страдание] емⷧетъ же непослѹшълвꙑѩ. хѹдоѹмꙑѩ. ꙇ хѹдослънꙑѩ. тѣмъ пакост творте СЕ 45b 6 ономѹ б[.] мъногашт на семь жіті пакость творілъ есі К 9а 9—10 стꙑ кононъ ... лѫкавѹѹмѹ томѹ бѣсѹ. ꙁарее ... н пакост сътвортъ комѹ С 36.26 владꙑка же рее къ н҄емꙋ е. аште сътвор пакость огн҄ь въ пѹстꙑн҄ кѫпнѣ. то  мар сътвортъ пакость пршьств мо С 250.21, 22—23 стꙑ ... льва ... посъла ... ꙁаповѣдавъ. н дꙿномѹ ммодѫштхъ пѫтьмь пакост сътвор С 558.15 пакость прѩт ἀδικέομαι, ἐπηρεάζομαι Пострадам, претърпя мъки, обиди, неправда г боже ꙁбаввꙑ. свꙙтꙑѧ тр отрокꙑ твоѧ отъ пешт огн҄ьнꙑѧ ...  не давъ мꙿ пакост прѧт ... ѹслꙑш насъ молꙙштъ т сꙙ хсе С 179.7 аште пакость прмъ помол҄ѫ сꙙ ꙁа того С 379.25—26 М З А СК СЕ К С ЗЛ Гр τυραννίς ἀπόνοια Нвб пакост ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА