Старобългарски речник
паꙁнегъть 
паꙁнегъть - м Копито въсхвалѫ імѩ ба моего съ пѣсніѭ ... ї годѣ бѫдетъ бѹ пае тельца юна. рогꙑ їꙁдѣѭшта і паꙁнегъті СП 68.32 Изч СП Гр ὁπλή Нвб Срв пазн ’копито’ диал НТ НГер ЕтМл ДА