Старобългарски речник
отѧжьават с 
отѧжьават с -отѧжьаваѭ с -отѧжьаваш с несв Отегчавам се, става ми досадно, дотяга ми мала нѹжда дьнесь къ ваше любьв сьвѣштат ... не пон҄еже множьство глагол҄емꙑхъ вꙑ отꙙжьавате с ... нъ лма нѹждьна малословьꙗ дьнесь вна С 405.10 Изч С Гр βαρύνω отꙙжьават Вж. при отѧготѣт Нвб