Старобългарски речник
отъст 
отъст -отъьтѫ -отъьтеш св Прочета, изчета, свърша да чета  ѣко отъьтⷮ҇е ппъ евћле. дⷺ҇. реⷮ҇е дѣконꙿства тажде СЕ 10а 23 Изч СЕ Нвб Срв отчета ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл АР ДА