Старобългарски речник
отъсꙑлат 
отъсꙑлат -отъсꙑлаѭ -отъсꙑлаш несв 1. Отхвърлям, не признавам ꙇ ові съвѧꙁавъше ха. отъсꙑлахѫ. а ꙇже отъ поганъ. ꙇнодшъно его прімахѫ К 13b 17—18 Срв. С450.25 2. Изпращам, пращам касааше сꙙ сѹсѣ рѫцѣ.  тъгда жде на слꙋжьбѫ отъсꙑлааше. сльнъ дѣломъ С 476.23 Изч К С Гр ἀποπέμπω [вар. ἀποπέμπομαι] Нвб Ø