Старобългарски речник
отъръвень 
отъръвень -ꙗ ср Откъсване, отделяне, отдалечаване дръжꙙшт же го савн ꙁа рꙁꙑ. отъръванꙗ (погр. вм. отърьвенꙗ, Заимов, Капалдо, с. 133, бел. под линия) рад отъ народа С 133.9—10 Изч С Гр ὦσμα отърьвен Нвб Срв отривание остар ВА отръвяние остар НГер