Старобългарски речник
отъреень 
отъреень -ꙗ ср Отричане, отхвърляне, осъждане ꙁан҄еже ѹбо ꙁмї еугѫ прѣльстлъ. еуга же прѣстѫпт адама сътворла. ꙁде же отъреен на обою.  ѹцѣсар сꙙ сьмрьть отъ адама до мосеа.  на не съгрѣшьшїхъ С 482.17—18 Изч С Гр ᾿απόφασις отъреен Нвб отречение остар ОА ВА АК ЕтМл