Старобългарски речник
отънѫдьнъ 
отънѫдьнъ -ꙑ прил Тамошен; който е свързан с място, за което се говори бже оць нашхъ. гь млост. родѹ вꙿсѣкомѹ. съмрътънѹ.  несъмрътънѹ. ꙇ вꙿсѣкомѹ сѫщьствѹ. съдѣтель. съставлѣемѹ. ꙇ пакꙑ раꙁдрѹшаемѹ. жвотѹ семѹ. жтью отънѫдьнѹму. ꙇ прставленью лѣтѹ слънѹмѹ жвꙑмъ СЕ 64а 14—15 Изч СЕ Гр ὁ ἐκεῖϑεν Нвб Ø