Старобългарски речник
отълѫат 
отълѫат -отълѫаѭ -отълѫаш несв Отлъчвам, отделям отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сꙙ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмрътъ ... родтелѣ непрѣꙁннъ дѣлесъ. слѹженью. гръдꙑнѧ отълѫаѭщѧѩ отъ ба СЕ 89а 18—19 Църк.Отлъчвам от църквата. аще которааго цркꙑ отълѫаетъ въ мало врѣмѧ. вьнѣ стоѣт. такъ бо ѹставъ естъ СЕ 69а 6 Изч СЕ Нвб Срв отлъчам [се] диал Дюв НГер ЕтМл отлъчавам [се] остар ВА отлъчвам [се] ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА