Старобългарски речник
отъврьжень 
отъврьжень -ꙗ ср Отхвърляне, отрицание, отричане на някого или нещо  плакавъ сꙙ  отъвръжен сльꙁам омꙑвъ. въ прьвꙑѧ пакꙑ вѣрꙑ сꙗн вьнде С 362.26 наше отъвръжен вьсѣхъ вна бѫдетъ. то слꙑшавъшꙙ отъ н҄ею старѣшнꙑ влъшьскꙑѧ. раꙁгнѣвавъшꙙ сꙙ С 260.5  ꙗкоже агнꙙ ꙁвѣр. тако ха боѹбц мъше. прведошꙙ на дворъ арꙿхереѡвъ. тъгда же ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ връховьн҄ апостолъ отъврьженїмꙿ [!]. їѡаннъ отде бѣжавъ С 471.29 Изч С Гр ἄρνησις отъвръжен отъврьжен Нвб Срв отвержение остар ВА