Старобългарски речник
отъводт 
отъводт -отъвождѫ -отъводш несв Отвеждам, отклонявам, отстранявам онъ же сца словеса глаголааше ... дарꙑ л даш остаѭштꙙѧ ... цѣсарев л творш ꙁнана. нъ отъ стовааго цра отъводш. пото малꙑ глагол҄ꙙ мало даш отъ мра сего С 87.23 мѹдꙙштѹ же невѣстьнкѹ вьꙁдрѣмашꙙ сꙙ вьсꙙ  съпаахѫ. кажетъ же не мало врѣмꙙ бѫдѫште пакꙑ. же посрѣдѹ ѹенкꙑ отъводꙙ же аꙗт. тъгда ꙁѣло ꙗвт сꙙ цѣсарьствѹ го С 372.9 Изч С Г Гр ἀπάγω ἀλλοτριόω Нвб отвождам несв отводя св остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА Срв отвеждам