Старобългарски речник
отъвест 
отъвест -отъведѫ -отъведеш св Отведа, изведа, махна въста въ ꙁаѹтра рано кнꙙꙁъ. сѣдъ на сѫдшт повелѣ ародѣмъ отъвест ꙁвѣр.  првест стаꙗ на сѫдште С 184.15—16 вьꙁвѣштено бꙑстъ аурлꙗнѹ отъ прставьнꙑхъ вонъ вьсе то бꙑвъше ...  посълавъ отъведе стрѣгѫшꙙѧ вонꙑ ноштѭ С 15.8  отъведꙿ ѭ повелѣ прт паулѹ.  рее мѹ павьле. ѹлꙗн сестра твоꙗ обѣшта сꙙ пожрьт богомъ С 2.2 вѣдꙑ ꙗко прѣдъ цѣсаремь стош.  отъведъ паула свѣн҄е сѫдїшта пріꙁъвавъ ѹлꙗнѭ С 1.15 Изч С Гр μεϑίστημι ἀποσπάω ἀναλαμβάνω Нвб отведа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА