Старобългарски речник
отрѣшень 
отрѣшень -ꙗ ср Завършек, завършване на нещо, изход пожд вьꙁлюбьнꙑ.  се по малѹ обрꙙштеш штемѹѹмѹ отрѣшен. съмѫт сꙙ самъ не ꙗкоже мꙑ ѹжастѭ. л пеалѭ съмѫтмъ сꙙ С 315.23 наслад сꙙ ꙗко прос. насꙑт сꙙ ꙗкоже. жꙙждеш. прд твого сьпаса рад к намъ пршъдшѹ.  прм вьꙁсканааго отрѣшень С 502.24 Изч С Гр λύσις ἐπίλυσις отрѣшен Нвб Ø