Старобългарски речник
отлъстѣт 
отлъстѣт -отлъстѣѭ -отлъстѣш св Закоравея, затлъстея [образно] вамъ дано естъ раꙁѹмѣт. танаа цсрствѣ. нбскааго. онѣмъ же не дано естъ ... отлъстѣ бо срдце люде схъ. ꙇ ѹшма тѧжъко слꙑшашѧ. ꙇ о сво съмѣжшѧ М Мт 13.15 Изч М Гр παχύνομαι Нвб отлъстея св отлъстявам несв диал ВА ЕтМл Срв [за]тлъстея