Старобългарски речник
осъпꙑ 
осъпꙑ ж мн Шарка, сипаница нестї же дѹс  отъ кѹмръ хъ ꙁгънан бꙑвъше  осъпам наꙙ болѣт страна та С 45.3 Изч С Гр λοιμικὴ νόσος Нвб Срв осип ’обрив по кожата шарка’ м НТ ДА