Старобългарски речник
остѫптII 
остѫпт ж отъстѫпт.