Старобългарски речник
остатъкъ 
остатъкъ м Остатък, излишък кде ѹбо кръмьѧ тоѧ ꙁбꙑтьц. како же нѣсмь тѹ бꙑлъ. бꙑвъшхъ тѹ остатъкꙑ вьꙁьмѫ. двѣ на десꙙте бо бѣста кошнц ѹкрѹхъ осталѣ С 428.29 Остатък, частица, прах.  съжегѫтъ тѣлеса стꙑхꙿ.  вь рѣкѫ въврьгѫтъ.  се сътворѫ да  остатъка хъ не бѫдетъ С 79.5 Изч С Гр λείψανον Нвб остатък ОА ВА НТ Дюв ЕтМл БТР АР остаток остар ВА остатка остар Дюв остатки диал НГер ДА