Старобългарски речник
осрамл҄ень 
осрамл҄ень -ꙗ ср Посрамване, опозоряване благословьнъ с г бе отецъ нашхъ. же раба свого алеѯандра добстьнѣшм трѹдꙑ. крѣпꙿка на тво ѹвѣдѣн. се ѹбо скврьнꙿнааго томен анꙿтонна. на осрамьн прведъ С 161.14—15 Изч С осрамьн Нвб осрамление остар ВА Срв осрамяване Дюв НГер ЕтМл АР осрамване ОА осрамотяване АР