Старобългарски речник
осрамт 
осрамт -осрамлѭ -осрамш св Посрамя, направя за срам  помоꙁ нама.  не осрам наю отъ лца твого С 183.13 Изч С Гр καταισχύνω Нвб осрамя ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв осрамотя остар ВА АК