Старобългарски речник
оснꙑват 
оснꙑват -оснꙑваѭ -оснꙑваш несв Поставям основите на нещо, създавам оснꙑваѩ ꙁемлѭ на твръді своеі. не прѣклонтъ сѩ въ вѣкъ вѣкѹ СП 103.5 Изч СП Гр ϑεμελιόω Нвб Срв основавам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР