Старобългарски речник
оскръдъ 
оскръдъ м Кирка, инструмент за обработване на камъни ѣко въ добровѣ дрѣвьнѣ секꙑрамі расѣшѩ двьрі его. въкѹпѣ сѣівомь і оскръдомь раꙁдрѹшішѩ і СП 73.6 егоже словеса ѣко огнь попалѣѩ дѫбравꙑ. ꙇ ѣко оскꙿръдъ сѣкꙑ камене СЕ 55b 12—13 Изч СП СЕ Гр λαξευτήριον πέλυξ оскꙿръдъ Нвб Ø