Старобългарски речник
оскврьн҄ень 
оскврьн҄ень -ꙗ ср Оскверняване, осквернение ꙇ на отъпѹщене вꙿсеѩ страст. ꙇ недѫга плътъна. ѡскврънене плът  дхѹ. ꙇ вꙿсемѹ тѣлѹ СЕ 27а 11 вьꙁскаті  влат крьстꙗнꙑ. на трѣбꙑ  на оскврьн҄ен С 125.14 родвъшхъ ѭ ѹклонт сꙙ хотꙙ. мѫеньꙗ тѣмь мьнꙙ. нь н тѣмь довьл҄ень бꙑ. оскврьн҄енмъ врагъ С 521.30  ѹстьнѣ оскврьн҄еньꙗ сѫшт спльн҄енѣ. двгнѫт покѹшѫ сꙙ С 528.5 Изч СЕ С Гр μολυσμός μῖσος μιαροφαγέω ѡскврън҄ене оскврьн҄ен Нвб осквренение остар ВА осквернение ОА ЕтМл БТР АР оскврьнение остар НГер