Старобългарски речник
освѧщень 
освѧщень -ꙗ ср Освещение, придобиване на святост пломъ пѣсні о свѩце (погр. вм. освѩштень, Север., с. 34, бел. под линия) домѹ дава СП 29.1 ꙁа освщене вꙿсѣхъ насъ дшъ прѣдъ гдемь. гю помолмъ сѧ СЕ 60а 2 остав намъ стꙑхъ мѫенкъ  арꙿхеппъ нашхъ жт. то бо въ словесехъ ѹтел҄ънꙑхъ (!) оставшꙙ ... по ꙁаповѣдемъ бжꙗмъ жт прѣпроводвъшꙙ (!) ... масло грѣшне прѣꙁьрѣвъше. тѣлесъ свохъ освꙙштень. мловат пррштѫштхъ к н҄мъ не отьмештѫтъ сꙙ С 542.25 божьмь освѧщеньмь ϑεοφορούμενος Чрез Божието вдъхновение не слꙑша л цѣсарꙗ давꙑда божмъ освꙙштенмь поѭшта. ꙁ ѹстъ младьнець съсѫштхъ съвръшлъ с хвалѫ С 335.27—28 Изч СП СЕ С Гр ἐγκαινισμός освѧштен освѧщене освꙙштень освꙙштен Нвб освещение, освящение остар ОА ВА Дюв НГер АР ДА