Старобългарски речник
освѣщат 
освѣщат -освѣщаѭ -освѣщаш несв 1. Изпълвам, обливам със светлина, озарявам днⷭ҇е. лѹна свѣтълам лѹам. вꙿсь мръ освѣщаетъ. днⷭ҇е. свѣтълообраꙁънꙑѩ ꙁвѣꙁдꙑ. вꙿселенѫѭ освѣщаѭтъ СЕ 2а 1—2, 4 Образно. како  ѹбо проꙁовѫ. сльньце нь ноштѭ не осѣнꙗтъ сꙙ. ꙁвѣꙁдѫ нъ дьнꙿ сеѧ не покрꙑтъ. вь все врѣмꙙ освѣштатъ съꙁъданѫѭ С 509.4 не бо нъ аште  ꙁлатомъ съставьна т бꙑшꙙ ѹста бꙑла.  каменмъ ьстънꙑмь не тольма сꙙ бꙑшꙙ свьтѣла. ꙗкоже нꙑн҄ꙗ ѹтварѭ кротостьноѭ освѣштама С 380.21 ꙗже тꙑ днъ сътворлъ с. въходш отрѣшаш беꙁакон сьвѫꙁꙑ. въходш  освѣштаеш тьмнꙑѧ нашꙙ помꙑслꙑ. вѣрьствѹмъ ꙗко то сътворш С 507.11 нъ  братъ мѹ пергам. обѣма цѣсарема въгодвъ.  старѣшнъства многа градънаꙗ прѣдръжавъ. отъ добротꙑ сего освѣштамъ. много спѣшен творѣаше въгаждат богꙋ С 281.4  дѹшѫ слꙑшанмъ освѣштаѧ вельм въгаждааше богѹ С 281.10 2. Прен. Давам на някого зрение, способност да вижда слѣп ою не мѫште освѣштаахѫ сꙙ. а он о мѫште ослѣпьꙗхѫ сꙙ С 399.3 освѣщат сѧ Изч СЕ С Гр λαμπρύνομαι καταυγάζω φωτίζω φωτίζομαι освѣштат Вж. при освѣщават Нвб