Старобългарски речник
орат 
орат -орѭ -ор҄еш несв Ора, разоравам рее же гъ ... которꙑ же отъ васъ. рабъ мѣѩ орѭштъ л пасѫщъ ꙇже пршьдъшю съ села. реетъ абе мнѫвъ въꙁлѧѕ М Лк 17.7 З А СК Изч М З А СК Гр ἀροτριάω Нвб ора ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ораново МИ Орач МИ СНМБ Орачка мала МИ ИД,МНЛом Оранта МИ Оранската МИ ГХ,МИМ Орница МИ Орниците МИ Орниче МИ Орничка махала МИ ЙЗах,Кюст.кр Орницата МИ ЙЗах,Кюст