Старобългарски речник
опꙑтат 
опꙑтат -опꙑтаѭ -опꙑташ несв Проверявам, проучвам наѹт хоштѫ ловѣкꙑ. не просто словесъ послѹшат. н аште кто рее то то на дрѹга вѣроват. нъ прьво опꙑтат ѧ. т самѣм дѣлесꙑ скѹшене навꙑкꙿше. сце вѣроват лѣпо С 305.20—21 ꙃѣло опꙑтат πολυπραγμονέω Проверявам старателно, издирвам истината да отъвѣшта ома  рее ... вѣрѹѭ вьскрьсеню т г ...  не ште себе мого владꙑко ꙁѣло опꙑтаѭ С 504.21—22 Изч С Гр ψηλαφάω Нвб опитам св опитвам несв ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА