Старобългарски речник
опѹстѣт 
опѹстѣт -опѹстѣѭ -опѹстѣш св 1. Западна, замра опѹстѣ бо вьсе ьстьно ждовьско. ꙁа хоѹбство.  жвѫштї въ градѣ  въ црькв анг҄ел. отдошꙙ отътѫдѹ С 485.25 2. Изчезна, престана да съществувам въ шестꙑ мѣсꙙцъ. посъланъ бꙑстъ агг҄елъ гаурлъ къ дѣвц. сцꙙ ꙁаповѣд прмъ. прд ѹбо рее ѡ агг҄еле. слѹга бѫд страшьнѹѹмѹ танѹ ... влъкъ мо вьсптан сьнѣдатъ. опѹстѣ раю жтелнъ С 247.20 Изч С Гр ἐρημόομαι ἔρημός εἰμι Нвб опустея ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА