Старобългарски речник
опона 
опона -ꙑ ж Завеса в еврейски храм ꙇс же пѹщъ гласъ вел ꙁдъше. ꙇ опона црквнаѣ раꙁдъра сѧ на дъвое съ вꙑше до нже М Мк 15.38 З.Срв. Мт 27.51 СК  рее к н҄емѹ ... сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тъмѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье. опона цръкъвънаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ С 475.15 Срв. СЕ51а 1 М З СК СЕ С Гр καταπέτασμα ѡпона Нвб Ø