Старобългарски речник
опльват 
опльват -оплюѭ -оплюш св Оплюя някого ꙇ поꙇмъ с пакꙑ оба на десѩте. наѧтъ ꙇмъ глат ... се въсходмъ въ ꙇлмъ. ꙇ снъ скъꙇ прѣданъ бѫдетъ ... ꙇ порѫгаѭтъ сѧ емѹ. ꙇ ѹтепѫтъ і. ꙇ опл҄юѭтъ і. ꙇ ѹбьѭтъ і. ꙇ треті днь въскръснетъ З Мк 10.34А тъ грѣхꙑ нашꙙ ностъ.  ꙁа нꙑ болѣꙁнь прмьтъ ... толко пострадавъ прѣбꙑ бестрастьнь. ꙗꙁвенъ бꙑстъ. опл҄ьваваіь [!]. беьстꙗ прѧ.  самъ прѣбꙑваатъ ъстьнъ славьнъ С 436.19 Изч З А С Гр ἐμπτύω Нвб оплюя ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР оплювам диал ДА