Старобългарски речник
омъвень 
омъвень -ꙗ ср Измиване, умиване гі бже нашъ ... ꙁамаꙁавꙑ слнам ꙇ бренемь. слѣпѹмѹ рождьшю сѧ. ꙇ посълавъ  ѹмꙑтъ сѧ. ꙇ омьвенемь отвръꙁъ о его СЕ 33а 6—7 Изч СЕ омьвене Нвб Срв омиване