Старобългарски речник
омрьтвѣт 
омрьтвѣт -омрьтвѣѭ -омрьтвѣш св Замра, примра, вцепеня се повелѣно бо мъ бѣ. да овꙑ пешт сѫште въ манастꙑр въжегъше. дрѹꙁ же на раꙁбонкꙑ ѹстръмвъшꙙ сꙙ ѹстрашшꙙ. ꙗкоже омрьтвѣт мъ  меꙙ ѹпꙋстт С 39.3 Прич. мин. деят. като прил. омрьтвѣвъ νενεκρωμένος Примрял, вцепенен ꙁаѹтра. гда топлꙑ ꙁарꙙ божьства прострѣ.  омрьтвѣвъшꙙ дꙗволомъ дѹшꙙ растоп. нѣстъ же ѹкрꙑтъ топлотꙑ го С 348.26 Изч С Гр νεκρόομαι Нвб Срв умрътвя диал ДА умъртвя ОА ВА БТР