Старобългарски речник
омраат 
омраат -омрааѭ -омрааш несв Помрачавам, покривам с мрак [образно] ръвенѣ родтеле ꙁъломъ. ꙁавдꙑ протвѧщѧѩ сѧ бжь правꙿдѣ. ѣрост ѡмрааѭщ срⷣ҇ьнѣ о СЕ 89а 15 Изч СЕ ѡмраат Нвб омрачавам несв омрача св ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА