Старобългарски речник
ожестоань 
ожестоань -ꙗ ср Ожесточение, безчувственост, закоравялост тъгда  ѹтел҄ь хъ плаꙙ сꙙ ожестоанꙗ срьдьца хъ. ꙗко ѹт нѣхъ порѫен. не бꙑшꙙ достон своѭ ꙁълобоѭ С 333.13 Изч С Гр πώρωσις ожестоан Нвб Срв ожесточение ВА АК ЕтМл БТР АР