Старобългарски речник
ожент 
ожент -оженѭ -оженш св Оженя, свържа с брак родтел҄ѣ мѹ съвѣштаста сꙙ жент ї дѣвцеѭ менемь анꙿна ... сьвѣтъ о брацѣ твораста.  прведъша оженста С 25.19 Изч С Гр συνοικέω Нвб оженя [се], оженвам [се] ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА