Старобългарски речник
одѣꙗнь 
одѣꙗнь -ꙗ ср Облекло, одежда, одеяние блюдѣте сѧ отъ кънжьнкъ. хотшⷾтхъ въ одѣанхъ ходт. ꙇ цѣлованѣ на трѫжштхъ М Мк 12.38 дрѹже како вьнде сѣмо. не мꙑ одѣанѣ браъна М Мт 22.12А въшедъ же цсръ вдѣтъ въꙁлежѧщхъ. вдѣ тѹ ка не облъена въ одѣане браъное М Мт 22.11А  се трѫсъ бꙑстъ веле. анћлъ бо гнъ сьшедъ съ нбсе ... бѣ же ꙁракь его ѣко мⷧъні.  одѣане его бѣло ѣко снѣгъ А Мт 28.3 нсоже бо отъ мѣнꙗ можетъ вьнест ... вь вънѣшьн҄їхъ бо праꙁдьньствїхъ. жтїскꙑхъ глагол҄ѫ. вь н҄хъже много велань  вьнѣшꙿн҄їмъ одѣанїмъ С 491.13 Изч М А С Гр στολή ἔνδυμα περιβολή одѣан одѣане Нвб одеяние книж остар ОА ВА ЕтМл БТР АР РРОДД