Старобългарски речник
одѣват 
одѣват -одѣваѭ -одѣваш несв Обличам, снабдявам с облекло някого ѡ ловѣколюбьствьнааго  свꙙтааго гласа. мьнѣ рее котꙑгꙑ постлаш гда нштѧѧ одѣваш. мене съгрѣваш. гда схъ горькꙑѧ стѹден  болѣꙁн ѹрѣшш С 341.19 Изч С Гр ἀμφιάζω Нвб одявам се диал ОА ВА НГер ДА