Старобългарски речник
одьрат 
одьрат -одерѫ -одереш св Одера, смъкна, свлека кожата  повелѣшꙙ слѹгамъ да одерѫтъ крѫгомь вьсѫ главѫ го. ѭдѹже влас сѫтъ. к томѹ же  ѧꙁꙑкъ мѹ ѹрѣꙁат.  сътворшꙙ тако С 268.18 вдꙙ же анупатъ вьсе тѣло стааго одрано. рее къ дрѹгомъ свомъ. кꙑѧ мѫкꙑ нанесѫ на ꙁълосъмрьтънааго сего не вѣдѣ С 111.27 Изч С Гр ἐκδέρω καταξέω Нвб одера ОА ВА АК НТ НГер ДА