Старобългарски речник
одолѣнь 
одолѣнь -ꙗ ср Победа, побеждаване помолмъ сѧ ... ѡ оделѣнь намъ. льст кѹмръсцѣ. съшествемь стааго емѹ дха гю СЕ 60b 4  тако ... въꙁꙙста побѣдѫ.  по одолѣн томь гратꙗнъ цѣсаръ де въ рмъ. а еѡдос въ къснꙙтн҄ь градъ С 197.12 кьде бо подоба одолѣнꙗ коньцѹ. раꙁвѣ на побѣдьнцѣ коньават сꙙ С 427.29 гь мо  бъ мо. вѣрѹѭ вьскресеню т г. вѣрѹѭ одолѣнью црю С 504.19 ; вѣньа црѣ одолѣнмꙿ. даждъ мръ народѹ С 512.27 Надмощие, превъзходство. не стꙑждѫ сꙙ тѣлесьнꙑм свом ꙗꙁвам ... не съкрꙑваѭ своѧ славꙑ. одолѣньꙗ побѣдꙑ С 503.14 Изч СЕ С Гр νίκη τὰ τρόπαια оделѣнь одолѣн Нвб Срв оделяване НГер одоляване АР