Старобългарски речник
огъ 
огъ м ЛИ Ог — амореец, цар на Васан, победен от израилтяните [Чис 21.33, 32.33; Втор 1.4, 3.1] їсповѣдаїте сѩ гві ѣко благъ ... ѣко въ вѣкъ млость его ... ї ѹмръштвьшюмѹ црѩ крѣпъкꙑ ... сона црѣ аморѣїска ... ї ога црѣ васаньска ... ї давъшю ꙁемлѭ їхъ достоѣне СП 135.20 Изч СП Гр ῎Ωγ От евр ̄og