Старобългарски речник
оглашень 
оглашень -ꙗ ср Поучение, напътствие в правата вяра, подготовка за приемане на християнството вдѣвꙿше того родтел҄е. къ колѣнома прпадошꙙ стааго васлеа. молꙙште сꙙ ꙗкоже  самꙑ крьстт. ѧже аб по оглашен съподоб стааго крьштеньꙗ.  бесъмрьтънꙑхъ прꙙстт сꙙ танахъ С 537.10 Изч С оглашен Нвб оглашение остар ВА ЕтМл РРОДД