Старобългарски речник
обѧтрт 
обѧтрт -обѧщрѭ -обѧтрш св Запаля, възпламеня [прен.] сам послѣднмъ недѫгомъ беꙁѹммъ болѣшꙙ. веланмъ страст вьсѫ дѹшѫ ꙁьлѣ обꙙтрвъше С 333.19—20 Изч С Гр διαφλεγμαίνω обꙙтрт Нвб Ø