Старобългарски речник
обѧт 
обѧт -обьмѫ -обьмеш св 1. Обгърна, обхвана от всички страни [образно] жвотъ бѣ свѣтъ комъ. ꙇ свѣтъ въ тъмѣ свьттъ сѧ. ꙇ тъма его не обьѩтъ З Йо 1.5А 2. Уловя, хвана по глѹ же твоемѹ въвръжемъ мрѣжѫ. ꙇ се сътворьше. обѧсѧ мъножъство рꙑбъ много М Лк 5.6 З А 3. Прегърна някого съ. негодова. ꙇ гла мъ. не дѣте дѣт прходт къ мьнѣ. ꙇ не бранте мъ ... ꙇ обемъ ѩ благословлѣаше. въꙁлагаѩ рѫцѣ на нѧ М Мк 10.16 З отьцъ же сава ... не ѹбоꙗ сꙙ. нъ радъ бꙑвъ. прде въ хꙑꙁнѫ прѣподобьнааго їѡана.  обьмъ  С 287.27 аꙁъ  обьмѫ свого ꙁбавтелꙗ. аште не вждѫ въ рѫкѹ го ꙁнамен гвоꙁднꙑхъ не мамъ вѣрьствоват С 500.23 4. Прен. За състояние, чувство — обзема, обхвана, завладея ѡбѩсѩ мѩ болѣꙁні съмрътьнꙑѩ. бѣдꙑ адовꙑ обрѣтѫ мѩ СП 114.3 ловѣкъ тако жвѣаше ... съ мꙑтар вьꙁлежааше ... досаждамъ трьпѣаше.  ѹмалꙗмъ мльааше. страхомъ объѧтъ бѣ въ страст С 474.3—4 цѣсар ѹбо одръжмѹ пеалм мѣньꙗ.  многам тѫгам обьѧтѹ С 492.12 она же ... къ бѹ о въꙁдѣвъш.  стааго на поможенье прꙁꙑваѭшт ...  абь того трепетъ  невдѣнь обьѧ С 559.27 Образно. враѕі моі дшѫ моѭ одръжашѩ ... ѡбѩсѩ мѩ ѣко левъ готовъ на ловъ СП 16.12 лесть ѭже съкрꙑ обьметъ і.  вь сѣть да въпадетъ вь нѭ СП 34.8 Завладея. с сѫтъ обьмъш нашѫ странѫ С 94.20 5. Прен. Обходя, обиколя обдѣте сона  обьмѣте і. повѣдте въ стлъпѣхъ его СП 47.13 М З А СП С Гр περιστοιχίζω περιπτύσσω περιπλέκω ἐναγκαλίζομαι καταλαμβάνω περιλαμβάνω ὑπολαμβάνω διαλαμβάνω συλλαμβάνω συγκλείω περιέχω κινέω ѡбѧт ѡбѩт обьѧт обьѩт объѧт Нвб обема св обемам несв ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА