Старобългарски речник
обьщьно 
обьщьно ср Причастен, киноник — богослужебно песнопение, изпълнявано на литургията от клира след освещаването на Светите дарове глаⷭ. д҃. въꙁваш(..) (о)бщно. радѹте сѧ праве Е 35а 9 глаⷭ. а҃. сповѣдѧтъ нбса юдеса твоѣ. обеⷳ. радѹте сѧ правед Е 37б 10 Изч Е Гр [τὸ] κοινωνικόν общно обещно Нвб Ø